Susanne Carlsson

Susanne är beteendevetare och är steg 1 utbildad i KBT. Hon är även utbildad instruktör i mindfulness, av Katarina Lundblad. Tidigt i sitt yrkesliv fann hon kraft i både mindfulness och compassion vilket bejakade hennes önskan om att möta sig själv och andra med omtanke och acceptans. Därför fortbildar hon sig kontinuerligt i Compassionfokuserad terapi och mindful selfcompassion, mediterar  och praktiserar mindfulness dagligen och åker återkommande på retreat. 

Susanne har lång erfarenhet av att möta människor som utsatts för svårigheter i livet, svårigheter som gett trauma och annan psykisk ohälsa. Problematik som hon dagligen möter är ångest, depression, emotionella svårigheter, emotionella personlighetsstörningar och andra beteende problem.

Susanne har en gedigen erfarenhet av relationella svårigheter. Att skapa relationer är det bland det viktigaste och även något av det svåraste vi gör. Susannes expertisområde är emotionen skam och dess inverkan både personellt och relationellt. Hon bygger sin samtalsterapi på intergrativ grund, där olika metoder och teorier används för att skapa meningsfulla sammanhang. Centralt i den intergrativa psykoterapin är att man försöker förstå samband mellan yttre fenomen som relationer, händelser, beteenden och handlingar samt inre fenomen där tankar, känslor, minnen och fantasier lyfts fram för att få en hel bild av sig själv.  

Susanne har även för djupat sig i sexologi då hon anser att vår sexuella identitet och acceptans för dem vi är viktiga faktorer för psykiska hälsa. Erfarenheter som att varit i destruktiva relationer eller anknytningtrauma kan påverka de relationer vi är i eller söker, hur vi förhåller oss till oss själva respektive och vårt samliv.