Balans i vardagen med hjälp av 
KBT, Mindfulness och Compassion.
 

Många av oss upplever att vår tillvaro är kravfylld och stressig. Det kan generera psykiska och fysiska besvär som vi behöver möta med omsorg. 

Susanne kan hjälpa dig att få en mer balanserad vardag. 
 

kbt

KBT står för kognitiv beteendeterapi och omfattar bland annat kogitiv terapi, beteendeterapi, schemafokuserad terapi, dialektiskt beteende terapi och acceptans & commitment therapy (ACT).

Centralt i KBT är att bestämma vad som skall stå i fokus i behandlingen och vilken förändring som eftersträvas. Det gör behandlingen tidseffektiv och samtdigt går det att utvärdera om det vi gör fungerar. 

KBT fokuserar på nuet, men det kan vara viktigt ur inlärningsperspektiv att förstå hur en problematik har uppkommit. Tyngdpunkten är dock på här-och-nu och hur vi skapar märkbar förändring i vår vardag.

 

mindfulness

Mindfulness har sina rötter i buddismen och har integrerats med nutida västerländs medicinsk kunskap genom Jon Kabat-Zinns MBSR mindfulnessbaserad stress reduktion. 
Mindfulness är ett förhållningssätt genom livet, ett effektfullt sätt att förhålla sig till stress, smärta och livets utmaningar. Omfattande forskning visar goda resultat vid stressrelaterade besvär och sjukdomar. Förutom att mindfulness minskar stress och vi återhämtar oss fortare, så förbättras sömnen, fokus och vår förmåga att uppleva glädje och njutning ökar. Mindfulness stärker även självkänsla och tillit när vi kommer närmre oss själva. 
I mindfulness tränar vi på att lägga märke till behagliga känslor såväl som obehagliga. Kärleksfull vänlighet (loving kindness) och medkänsla går hand i hand med mindfulness. 


 

compassion

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en ny stress och känslohanteringsmetod. Metoden lär oss att genom compassion/medkänsla mot oss själva och andra att utveckla vår inre trygghet. Metoden integrerar och kompletterar klassiska terapier som KBT och PDT med hjärnforskning och själviakttagande traditioner såsom buddism. Acceptans och trygghet är huvudfokus för CFT.  

CFT ugår ifrån de tre känslocirklar vi rör oss mellan. Hotcirkeln, prestationscirkel och trygghetssystemet.  När vi lär oss hur dessa funkerar och påverkar oss kommer vi i kontakt med hopp, acceptans och icke döma oss själva eller andra. Det gör att vi  får positiva känslor som ger oss styrkan och modet att ta itu med de förändringar vi upplever oss behöva göra.